08:00 - 16:00
2461 500 649

Τα συστήματα θέρμανσης με πέλλετ έχουν αναπτυχθεί και εξελιχθεί σε υψηλότατο βαθμό. Σήμερα υπάρχουν πολλές λύσεις όσον αφορά σε συστήματα θέρμανσης με πέλλετ οι οποίες διαιρούνται στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Σόμπες πέλλετ από 5KW έως και 20KW.
  • Σόμπες πέλλετ υδρώ οι οποίες συνδέονται με το κύκλωμα νερού θερμανσης των καλοριφέρ, με αποδόσεις από 10KW έως 24KW.
  • Τζάκια πέλλετ.
  • Οικιακοί λέβητες πέλλετ.
  • Βιομηχανικοί λέβητες πέλλετ.

Η χρήση του πέλλετ καλύπτει την θέρμανση των οικιακών, ξενοδοχειακών, βιομηχανικών, σχολικών, νοσοκομιακών, αγροτοκτηνοτροφικών και άλλων εγκαταστάσεων. Κορυφαίοι κατασκευαστές έχουν αναπτύξει συστήματα καύσης πέλλετ για κάθε περίπτωση.

Η εγκατάσταση ενός συμβατικού λέβητα πετρελαίου με έναν λέβητα πέλλετ είναι μια υπόθεση που θα κοστίσει χρήματα τα οποία όμως αποσβένονται εξαιρετικά γρήγορα λόγω της μεγάλης οικονομίας σε κόστος καυσίμου. πάρχουν εταιρίες που έχουν πετύχει αναλογία 1,2kg πέλλετ/ 1lt πετρέλαιο.

Για να υπολογίσετε πόσων KW λέβητας χρειάζεται για να θερμάνετε ένα χώρο βασιστείται στον παρακάτω κανόνα:
Εμβαδό χώρου x Ύψος x 0,4 = απαιτούμενα KW λέβητας 
πχ. 180m2 x 2.90m x 0.4 = 20.88 KW min

Εμείς σας προτείνουμε ως σωστότερη επιλογή μια επαγγελματική εγκατάσταση με σύστημα εταιρείας εξιδεικευμένης και εξοικιωμένης σε παραγωγή συστημάτων θέρμανσης με πέλλετ.

Εξοικονόμηση Χρημάτων
Αριστη τιμή και ποιότητα