08:00 - 16:00
2461 500 649
Εξοικονόμηση χρημάτων

Κόστος Θέρμανσης Συγκριτικός Πίνακας 2011 - 2012

 
Καύσιμο Μέση Τελική τιμή Αποδιδόμενη ενέργεια κατά την χρήση Τιμή/μονάδα € / KWh Μέσο μηνιαίο κόστος για 90μ2***
Καυσόξυλα 0,18€ / Kg* 2,7 KWh 0,07€ / KWh 182€
Μπρικέτες 0,28€ / Kg* 6 KWh 0,046€ / KWh 119€
Πέλλετ 0,30€ / Kg* 5,5 KWh 0,054€ / KWh 140€
Πετρέλαιο 1€ / Kg* 9,9 KWh 0,10€ / KWh 259€
Φυσικό αέριο 0,66€ / m3** 9,59 KWh 0,071€ / KWh 184€
Ηλεκτρικό ρεύμα 0,081€ / Kg** 1 KWh 0,081€ / KWh 209€
 
* Μέσες τιμές στα εμπορικά καταστήματα όλης της Ελλάδας
** Μέσες τιμές των παροχών ενέργειας (Δεν συμπεριλαμβάνονται πάγια)
*** Το μέσο μηνιαίο κόστος έχει υπολογιστεί βάσει της παραδοχής

  • Μέσο εμβαδόν κατοικίας στην Ελλάδα 90μ2 Χ Μέσο Ύψος κατοικίας 3 μέτρα= Συνολικός όγκος κατοικίας 270μ3   
  • Κατανάλωση/μ3 =0,04ΚWh Χ 270μ3 Χ 8 ώρες Χ 30 ημέρες Χ Τιμή/μονάδα.
Εξοικονόμηση Χρημάτων
Αριστη τιμή και ποιότητα